Pomarkun helluntaiseurakunta - taltiointeja tilaisuuksista

Tallenteet muotoa mp3. Tallenteissa mukana yleensä vain vierailevan puhujan puhe-osuus.